تیک‌تیم ۱ ساله

قابل نصب بر ۳ دستگاه

۷۹,۰۰۰تومان


 • عدم نمایش تبلیغات
 • تقویم مناسب های شمسی
 • پشتیبان گیری خودکار
 • ایجاد نامحدود فعالیت و رویداد
 • ایجاد صدها هدف در ماه
 • ایجاد نامحدود پیش نویس و یادداشت
 • حضور رایگان در کارگاه های آموزشی
ویژه و پرطرفدار

تیک‌تیم ۶ ماهه

(قابل نصب بر ۳ دستگاه)

۳۹,۵۰۰تومان


 • عدم نمایش تبلیغات
 • تقویم مناسب های شمسی
 • پشتیبان گیری خودکار
 • ایجاد ۵۰۰ فعالیت و ۳۰۰ رویداد
 • ایجاد ۵۰ هدف در ماه
 • ایجاد نامحدود پیش نویس و یادداشت
 • حضور رایگان در کارگاه های آموزشی

تیک‌تیم ۱ ماهه

(قابل نصب بر ۱ دستگاه)

۶,۹۰۰تومان


 • عدم نمایش تبلیغات
 • تقویم مناسب های شمسی
 • پشتیبان گیری خودکار
 • ایجاد نامحدود یادداشت در ماه
 • ایجاد ۴۰۰ فعالیت و ۱۰۰ رویداد در ماه
 • ایجاد ۱۰ هدف در ماه
 • ایجاد ۱۵۰ پیش نویس در ماه

.هر آنچه که تیک‌ تیم به عنوان دستیارتان ارائه می کند

logo
logo
logo
logo
logo
logo

آماده اید تا کار و زمانتان را هوشمندانه مدیریت کنید؟

به سرعت و سادگی فعالیت ها و رویدادهایتان را ثبت، برنامه ریزی و لیست کنید. و با آرامش و تمرکز به هدف هایتان دست‌یابید و از زمانتان لذت ببرید.
میخواهم تیک تیم را نصب کنم