دستیار هوشمند شما
سریع و ساده

با تیک‌تیم به سرعت و سادگی فعالیت‌ها و رویدادها و هر آنچه را که میخواهید ثبت، برنامه‌ریزی و لیست کنید. تا با آرامش و تمرکز هدف هایتان دنبال کنید و از مدیریت زمانتان لذت ببرید.

    Get it on Google Play
  • مایکت

.هر آنچه که تیک‌ تیم به عنوان دستیارتان ارائه می کند

بهبود و پیشرفت
آنالیز و بررسی
هدف
رویداد و مناسبت
چک لیست
یادداشت برداری

با تیک تیم کارها را بهتر انجام دهید

امکانات
سرعت و سادگی در مدیریت زمان
مدیریت تمام لیست های شخصی و کاری، ایجاد اهداف متعدد، یادداشت و ثبت سریع ایده ها، زمان بندی و یادآوری در عین سادگی و سرعت کار با تیک تیم
تمرکز
انرژیتان را متمرکز کنید
به راحتی می توانید کارها و پروژه هایتان را اولیت بندی و ردیف کنید و مهمترین کارهایی که باید انجام شوند را به ترتیب اولویت خودتان جلو چشم داشته باشید
مدیریت
کار و زندگیتان را مدیریت کنید
تیک تیم به وسیله ی مجموعه‌ای بهم پیوسته از ابزارهای کاربردی و در دسترس به شما کمک می کند تمام فعالیت ها و امور کاری و زندگیتان را مدیریت کنید

امکانات کاربردی

ابزارهای تیک‌تیم
اولویت بندی و یادآوری

برای هر نوع فعالیت و رویدادی می توانید در چهار درجه اهمیت آنها را اولویت بندی کنید و برای تمام فعالیت ها و رویدادها یادآورهای متعدد تنظیم کنید و به دلخواه لیست کنید

توضیح بیشتر...
فعالیت و رویداد

فعالیت یعنی کارهایی که امروز باید انجام شوند اما زمان دقیقی در روز تعیین نمی‌کنید. و رویداد کارهایی هستند که باید در بازه زمانی و مکان خاصی انجام شوند. با تقسیم کارها در این دو قالب، بازده بهتری از مدیریت کارهایتان خواهید داشت

توضیح بیشتر...
دستیار صوتی

دیگر مجبور نیستید برای هر ثبت کاری آن را دستی تایپ کنید. به وسیله دستیار صوتی تیک تیم که اکنون نیز در حال توسعه بیشتر است در هر زمان و مکانی می توانید کارهایتان را صوتی ثبت کنید

توضیح بیشتر...
اهداف با تیک‌تیم
هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت

زندگی ما مجموعه ای از اهداف است و هر کاری که انجام می‌دهیم برای هدف خاصی است. با ثبت اهداف در تیک‌تیم و دسته بندی کارها در هدفهای مربوطه، کنترل بهتری بر کار و زمانتان داشته باشید و پیشرفت هایتان را اندازه گیری کنید

توضیح بیشتر...
پیش نویس ها

در طول روز پیش می آید که کاری یا چیزی را یادداشت کنیم تا فراموش شان نکنیم. در تیک تیم هر چیزی که می خواهید را سریع یادداشت کنید و بعدا سر فرصت به آن رجوع کنید و یا به فعالیتی قابل برنامه ریزی تبدلیش کنید

توضیح بیشتر...

آماده اید تا کار و زمانتان را هوشمندانه مدیریت کنید؟

به سرعت و سادگی فعالیت ها و رویدادهایتان را ثبت، برنامه ریزی و لیست کنید. و با آرامش و تمرکز به هدف هایتان دست‌یابید و از زمانتان لذت ببرید.
میخواهم تیک تیم را نصب کنم

نظرات کاربران تیک تیم