دانلودبیشتر

تیک تیم

دستیار هوشمند شخصی شما

با نظم و آرامش فعالیت ها و رویدادهایتان را برنامه ریزی و انجام دهید. و بدون استرس زمان و اهدافتان را مدیریت کنید

تیک تیم دستیار هوشمند شخصی شما

با نظم و آرامش فعالیت ها و رویدادهایتان را برنامه ریزی و انجام دهید. و بدون استرس زمان و اهدافتان را مدیریت کنید

دانلودبیشتر

فعالیت ها و رویدادها

تقویمی مفهمومی، زیبا و کاربردی

شما شخصی منظم و حرفه ای هستید، زیرا با برنامه ریزی و مدیریت زمان حرکت می کنید. تیک‌تیم همراه شماست تا در محیطی راحت و کاربردی، فعالیت های روزانه را برنامه ریزی و رویدادهایتان را ثبت و مدیریت کنید.

دانلود
Task section in TikTim app.

اولویت بندی و یادآوری

موفقیت با انجام کارهای مهم و ضروری

کیفیت زندگی انسانهای موفق در انجام دادن فعالیت های مهم و ضروری در زمان درست است. به کمک تیک‌تیم تان کارها را با سرعت و سهولت اولویت بندی می کنید تا به موقع یادآوری شوند.

دانلود
Event section on TikTim app.

هدف های کوتاه و بلندمدت

تجربه ای جدید با هدف گذاری در تیک تیم

انسان های موفق با اهداف پیش میروند و موفقیت یعنی ثبت و انجام هدفها،در تیک‌تیم با ثبت اهداف در بازەی زمانی مشخص و ایجاد فعالیت های مربوط به هر هدف، همیشه در مسیر اهدافتان حرکت می کنید.

انسان های موفق با اهداف پیش میروند و موفقیت یعنی ثبت و انجام هدفها، در تیک‌تیم با ثبت اهداف در بازەی زمانی مشخص و ایجاد فعالیت های مربوط به هر هدف، همیشه در مسیر اهدافتان حرکت می کنید.

دانلود
Goals section on TikTim app.

کارهای بدون دسته بندی

سریع و ساده هر چیزی را که می خواهی ثبت کن

روزانه مواردی پیش می آیند که برنامه خاصی برایشان ندارید و نباید فراموش شوند پس لازم است که آنها در جایی ثبت شوند تا بعدا به تقویم اضافه شوند و برای اجرا برنامه ریزی شوند. دانلود

Priorities on TikTim app.
A B C D
اولویت بندی

هر فعالیتی را می توانید به صورت ایمیل پیام،متن و ... به اشتراک بگذارید و برعکس

shamsi and julian calendar
شمسی/میلادی

تقویم های شمسی و میلادی با هم، همه چیز رو راحت کرده.

پشتیبان گیری

بعد از ثبت نام، از هر چیزی می توانید پشتیبان بگیرید و یا بازخوانی کنید.

زیر هدف

زیرهدف ها، فعالیت هایی هستند که برای یک هدف خاص تعریف می شوند.