مدیریت و برنامه ریزی سریع و ساده

تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و برنامه ریزی کارهای روزانه است.

با استفاده از تیک تیم می توانید کارهایتان را :

  • در درجه های A, B, C, D سریع اولویت بندی کنید.
  • فعالیت های روزانه را بصورت مجزا از رویدادها، برنامه ریزی و مدیریت کنید.
  • می توانید برای هر روز و زمان مشخصی رویدادی خاص ایحاد کنید.
  • می توانید هدف های متنوعی را در کنار فعالیت روزانه و با قابلیت گزارش گیری و درصد پیشرفت ایجاد کنید.

نسخه ی اول اپلیکیشن آندروید تا اواسط بهمن 95 عرضه خواهد شد. از شما دعوت می کنیم که با ثبت ایمیلتان جزو اولین کاربران این سرویس باشید.