در این نوشته توضیح می‌دهیم از طریق حساب‌های کاربری چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم و چگونه از این اطلاعات استفاده می‌کنیم. لطفا برای آشنایی با سیاست حفظ حریم شخصی کاربران تیک تیم آن را مطالعه کنید و چنانچه سؤالی برایتان پیش آمد خوشحال می‌شویم با ما تماس بگیرید.

چه اطلاعاتی را ما جمع آوری می کنیم؟
اطلاعاتی را که ما جمع آوری می کنیم چگونه استفاده میشود؟
چه اطلاعاتی را ما با دیگران به اشتراک می گذاریم؟
لینک دادن به دیگر سایت ها
تغییرات این سند
سؤالات حریم شخصی